Dofinansowanie z UE

Jesteś właścicielem lub właścicielką mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa? Skorzystaj z szansy, jaka dają Fundusze Europejskie przyznane Polsce na lata 2014-2020. To ponad 100 mld euro. Nowa perspektywa, realizowana m. in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, duży nacisk kładzie na rozwój gospodarki. A największym wyzwaniem dla firm jest innowacyjność.

Dziś obserwujemy pozytywny trend: zwiększenie aktywności polskich firm za granicą. Zacznij więc realizować działania, które ułatwią Twojej firmie sprzedaż produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Z których działań, przewidzianych w Regionalnych Programach Operacyjnych, możesz skorzystać już teraz?

  • Zwiększenie dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków o najwyższym potencjale eksportowym,
  • Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP,
  • Tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych,
  • Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji,
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP.

Wykorzystaj szansę, jaką dają Fundusze Europejskie, i promuj swoją firmę na targach.

logo dofinansowań UE