Powrót do aktualności

Firma Perfekt członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma znalazła się w gronie przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Białostocka Izba Przemysłowo-Handlowa to najstarsza i największa instytucja samorządu gospodarczego w regionie. Działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, wpisując się w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Izba posiada charakter otwarty, na zasadach dobrowolności zrzesza małe, średnie i duże firmy z województwa podlaskiego, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Podstawowym celem i misją Izby jest integracja środowiska biznesu. Występując w imieniu grupy przedsiębiorców stanowi ona pomost współpracy środowisk gospodarczych i władz administracji zarówno lokalnej, wojewódzkiej jak i centralnej (iph.bialystok.pl).

Wizytówka firmy Perfekt na stronie IPH w Białymstoku: https://iph.bialystok.pl/czlonek/perfekt-anna-rudzka/