Powrót do aktualności

Konkurs Go to Brand 3.3.3 POIR 2019 już ogłoszony! – informacje dla firm o dofinansowaniu

Specjalnie dla was przygotowaliśmy skróconą wersję zasad nowego projektu GO TO BRAND 3.3.3 POIR 2019. Konkurs jest dużą pomocą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać eksport. Obejmuje on dofinansowanie na udział firm w targach, misjach i doradztwo na arenie międzynarodowej. Jak wyglądają stoiska targowe, których budowa może być dofinansowana można zobaczyć na https://perfekt-ar.pl/organizacja-wystapien-targowych/zabudowa-stoiska-targowego/

 

TERMINY KONKURSU

 • Ogłoszenie konkursu: 25 stycznia 2019 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 25 lutego 2019 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 r.
 • Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Oznacza to, że w każdym miesiącu (luty, marzec, kwiecień) może zakończyć się nabór z tytułu wykorzystania alokacji. Obowiązuje zatem zasada „kto pierwszy ten lepszy”. O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

 

KWOTY I LIMITY DOFINANSOWANIA

 • Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 1 mln PLN
 • Maksymalna kwota dofinansowania (RYCZAŁT): do 430 280,00 zł
 • Koszty projektu, rozliczane są w formie kwot ryczałtowych. Kwota ryczałtowa stanowi wartość dofinansowania dla jednego zadania, które może być rozliczane tylko jedną kwotą ryczałtową.
 • Maksymalna poziom dofinansowania:
 • w przypadku pomocy publicznej – wyłącznie koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pomocy publicznej – wyłącznie koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na pozostałe koszty projektu do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyłącznie pomocy de minimis
 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy,
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 30 000 000,00 zł.
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 120 000 000,00 zł.
 • Dofinansowanie stanowi:
 • pomoc publiczną na udział MŚP w targach, o której mowa w § 38 i 39 rozporządzenia, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014;
 • pomoc de minimis do limitu 200 tys. euro za lata 2019, 2018, 2017, o której mowa w § 42 pkt 7 oraz pkt 10-17 rozporządzenia, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

 • ROZPOCZĘCIE: nie wcześniej niż dzień po dniu złożeniu wniosku,

WYJĄTEK: rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego może nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

 • ZAKOŃCZENIE: wykonanie zadań nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2020 r.

 

RODZAJE ZADAŃ I KOSZTÓW

 • Działania promocyjne możliwe do zrealizowania zadań dla programów branżowych:
 1. misje wyjazdowe,
 2. misje przyjazdowe,
 3. stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
 4. zakup usługi doradczej,
 5. dodatkowe działania promocyjne (zwane w dalszej części dokumentu „działania informacyjno-promocyjne”).

 

DLA KOGO KONKURS ?

Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport.

 

ILE WNIOSKÓW MOŻNA ZŁOŻYĆ ?

 • Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:
 • każdy wniosek o dofinansowanie projektu dotyczy innej marki produktowej;
 • wnioski o dofinansowanie obejmują uczestnictwo w różnych branżowych programach promocji;
 • w danym konkursie wnioskodawca złożył nie więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie projektu;
 • dofinansowania nie przekracza kwoty limitu przy wyborze pomocy de minimis dla wszystkich wniosków.

 

JAKIE BRANŻE OBEJMUJE ?

 • Moda polska
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Kosmetyki
 • Meble
 • Sprzęt medyczny
 • Jachty i łodzie
 • Sektor usług prozdrowotnych

NA JAKIE TARGI ?

 • Zarówno rodzaj, jak i liczba zadań wymaganych do realizacji w projekcie wynikają każdorazowo z programu promocji wybranego przez wnioskodawcę.
 • Brak wykazu targów, firmy same wskazują na jakie imprezy targowe jadą
 • Branżowe Programy Promocji mają jednak ograniczenia, które trzeba wypełnić, by wejść do programu.

 

Jako firma kompleksowo zajmująca się obsługą wystawców możemy przygotować listę targów branżowych oraz kalkulacje udziału w imprezach targowych na świecie.

Więcej informacji o dofinansowaniu i targach prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].